Roz نازنین آرزوی داشتن کاپشن دارد

750,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

نازنین ۱۱ساله است.نازنین همراه پدر و مادر ویک برادر کوچکتر خود زندگی می کند.پدر کارگر فصلی است و نیمی از سال بیکار می باشد.وضعیت زندگی ومالی خانواده خیلی ضعیف است.مادر بیکار است.منزلشان در روستای دور از شهر بروجرد است. رفت و آمد از روستا تا شهر بروجرد پرهزینه است.به جز یارانه دولتی هیچ گونه کمک مالی ندارند.پدر دیگر قادر به پرداخت هزینه پوشاک و خوراک منزل نمی باشد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :