Roz نازگل آرزوی داشتن خرس زیبا و بزرگ دارد

985,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

نازگل ۱۴ ساله است.نازگل علاقه زیادی به داشتن یک خرس بزرگ و زیبا را دارد.پدر نازگل کارگر است.مادر بیکار است.نازگل یک خواهر بزرگتر دارد که ازدواج کرده .و ۲ خواهر برادر کوچکتر از خود.خانه درحال تعمیر است زیرا موریانه کل خانه را در برگرفته و هزینه زیادی بر دوش خانواده گذاشته.حقوق ناچیز پدر نیز فقط خوراک خانواده را تامین می کند.تنها کمک مالی خانواده یارانه دولتی است.منزلشان در یکی از روستاهای دور از بروجرد است و رفت و آمد به آنجا پرهزینه است برای تحصیل بچه ها.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :