Roz-0051 امیر مهدی آرزوی داشتن کاپشن دارد

850,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیرمهدی ۱۳ سال دارد. امیر مهدی ۱ برادر و ۳ خواهر بزرگتر دارد که هر ۳ خواهر ازدواج کرده اند. پدر امیر مهدی نگهبان است و اگر کارخانه ای نیاز به نگهبان داشته باشد در آنجا مشغول به کار می شود با این وجود شغل پدر دائمی نیست و گاهی اوقات بیکار می ماند. وضعیت خانواده از نظر مالی و شرایط منزل خیلی ضعیف است. مادر بیکار است. برادر بزرگتر ۲۰ ساله، مجرد و بیکار است. منزلشان دور از شهر بروجرد است. تنها کمک مالی خانواده یارانه دولتی است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی