Roz-0116 محمدصالح آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/04/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/04/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/04/29

گزارش مددکار:1402/05/01

محمدصالح ۱۲ سال دارد، او همراه پدر ومادر و برادر بزرگ خود زندگی می کند.درآمد خانواده از طریق کارگری پدر و کارکردن برادر ۱۵ ساله محمدصالح است.مادر هم خانه دار است.منزلشان در حومه شهر بروجرد است.پدرمی گوید ماشین داشته و با آن کار می کرده ولی خراب شده و دیگر توان تعمیر آن را ندارد،می گوید شرمنده فرزندانم هستم که در این سن کم مجبور به کار کردن شده اند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی