Roz-0123 مبینا آرزوی داشتن چادر دارد

900,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/02

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/04

گزارش مددکار: 

مبینا ۱۳سال دارد. پدر یک چشمش بیناییش را از دست داده و توانایی کار کردن را ندارد. مادر هم به دلیل داشتن ۴تا فرزند خود نمی تواند منزل را رها کرده و مشغول به کاری شود. پدر تحت پوشش بهزیستی است اما به دلیل زیاد بودن فرزندان بهزیستی خانواده را حمایت نمی کند. منزلشان در حومه شهربروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی