Roz-0125 فاطمه آرزوی داشتن لباس وکفش دارد

2,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/01

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

فاطمه ۱۵سال دارد.پدر به دلیل اعتیاد داشتن چند سال است خانه را ترک کرده و خانواده خبری از او ندارند. یک خواهر بزرگ تر از خود دارد که درسن پایین ازدواج کرده ولی جدا شده است و با مادرش زندگی می کند. مادر هم چندسال است با کارگری خرج خانه را می دهد و به دلیل کارکردن زیاد مریض شده است و دیسک کمر دارد.مادر می گویید تمام بدنش درد می کند و از روی ناچاری کار میکند. منزلشان در روستای قشلاق دور از شهر بروجرد است. رفت آمد به آنجا پر هزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی