Roz-0126 یونس آرزوی داشتن دوچرخه دارد

7,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/12

گزارش مددکار: 

یونس ۱۲ سال دارد. همراه خواهر و مادر خود زندگی می کند. پدر چندین سال است بخاطر بدهی مالی درزندان است و هیچکس کمکی به این خانواده نمی کند. مادر به کارگری در صحرا مشغول است به سختی از پس هزینه های خانه و فرزندانش برمی آید. به دلیل کارکردن زیاد مادر دست ها و پاهایش درد می کند و توانایی دکتر رفتن را ندارد. او می گوید بعضی وقت ها به حدی بدن درد دارد که نمی تواند به سر کار برود.منزلشان خانه ای اجاره ای در محله فقیر نشین بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی