Roz-0129 الینا آرزوی داشتن اسکیت دارد

3,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/09

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/12

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

الینا ۶سال دارد ، همراه مادرش و برادر بزرگتراز خودش زندگی می کنند. مادر چند ماه است که از همسر خود میخواهد جدا شود و فعلا مادر و بچه ها در خانه مادر بزرگ(مادری) خود زندگی می کنند. پدر مشکل روحی روانی دارد و چندین سال است همسر و بچه های خود را اذیت می کند و دیگر مادر و بچه ها قادر به زندگی کردن با او نیستند حتی بچه ها میترسند که دوباره به خانه خودشان برگردند. منزلشان در روستایی دوراز شهر بروجرد است و رفت آمد برایشان پرهزینه است.خانواده کمک مالی ندارند و خرج دو خانواده بر دوش دایی خانواده است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی