Roz-0131 ستیا آرزوی داشتن عروسک دارد

650,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/21

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/22

گزارش مددکار: 

ستیا ۹ سال دارد همراه پدر و مادر خود زندگی می کند، پدر دچار افسردگی شده است و خیلی وقت است هیچ کاری نمی کند، مادر خرج مخارج خانه را از طریق کار کردن در منزل مردم و پاک کردن سبزیجات به سختی تامین می کند.منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.مادر می گویید دیگر قادر به پرداخت هزینه مدرسه دختر خود نیست.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی