Roz-0133 محمد آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/19

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/20

گزارش مددکار: 

محمد ۵سال دارد. همراه پدر ومادرش زندگی می کند ،پدر معلول است ، و مادر با کارگری خرج خانه را تامین می کند محمد ۸ خواهر بزرگتر از خودش دارد و درآمدر خانواده از طریق کار کردن مادر، یارانه دولتی و مقدار حقوق ناچیز بهزیستی است. مادر می گویید چون تعداد افراد خانواده بالا است دیگر قادر به پرداخت مخارج منزل خانواده نمی باشد و در شرایط خیلی سختی قرار گرفته اند،منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی