Roz-0135 علیرضا آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/21

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/22

گزارش مددکار: 

علیرضا ۱۳ سال دارد. یک برادر کوچکتر از خودش دارد و همراه مادرشان در منزل پدربزرگ (مادری) خود زندگی می کنند، مادر از همسر خود به دلیل داشتن اعتیاد زیاد جدا شده و فرزندانش را همراه خود آورده است. مخارج خانواده از طریق کارگری مادر و گاهی تمیزکردن منزل مردم به دست می آید. منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی