Roz-0142 فاطمه آرزوی داشتن کفش و لباس دارد

1,550,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/17

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/21

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/22

گزارش مددکار: 

فاطمه ۱۶ سال دارد، همراه پدر ومادرش زندگی می کند ، فاطمه ۳ خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر از خود دارد،پدر مشغول به کارگری است ،و مادر نیز با کارگری درصحرا ماننده ( کار در باغ میوه، یا زمین کشاورزشی سبزیجات)مشغول است، پدر و مادر با کمک هم هنوزم نمیتوانند مخارج سنگین خانواده را تامین کنند، پدر می گویید همسرم دیگر قادر به کارکردن نیست اما از روی ناچاری مجبوریم که دوتایی کار کنیم و مخارج خانه را تا حدامکان تامین کنیم. منزلشان در خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی