Roz-0147 غزل آرزوی داشتن نیم بوت و کاپشن دارد

1,830,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/22

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/08/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/08/10

گزارش مددکار: 

غزل ۱۴ سال دارد، همراه خواهر دوقلواش و مادرشان زندگی می کنند. پدر چندین سال است که بخاطر اعتیار زیاد خانواده را رها کرده و خانواده هیچ خبری از او ندارند. مادر و دو دخترش در خانه ای اجاره ای زندگی می کنند هیچگونه کمک مالی ندارند و مادر مشغول به نظافت منزل مردم و گاهی درمانگاه های بروجرد می شود. غزل و خواهرش نسبت به هم سن های خود زیادی جثه ای کوچکی دارند و مادرش میگویید بخاطر نداشتن هزینه کافی و نخوردن تغدیه مناسب دخترانش ضعیف هستند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی