Roz-0150 آدرینا آرزوی داشتن دوچرخه دارد

7,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

آدرینا ۱۰سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند، دو خواهر بزرگتر دارد که هر دو ازدواج کرده اند.
پدر ۷سال است فوت کرده ، و آدرینا همراه مادرش تنها زندگی می کنند، مادر گاهی وقت ها مشغول به کار خیاطی در منزل میشود اما کمک زیادی به هزینه های زندگی نمی کند ، تنها کمک خانواده یارانه دولتی و حقوق ناچیز کمیته امداد می باشد، منزلشان در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی