Roz-0151 امیرعلی آرزوی داشتن لباس دروازه بانی دارد

1,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/08/20

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیرعلی ۱۰ سال دارد، تک فرزند است و همراه مادرش زندگی می کند ،پدر چندین سال است فوت کرده ، امیر علی همراه مادرش در خانه ای در روستای دور از شهر بروجرد زندگی می کنند که رفت آمد به آنجا سخت و پرهزینه می باشد ،مادر بیکار است و کسی هم ندارد از نظر نیاز مالی کمکش کند. تنها منبع درآمد خانواده حقوق ناچیز کمیته امداد و یارانه دولتی است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی