Roz-0155 زهرا آرزوی داشتن بلیزوشلوار و کفش وعروسک دارد

1,518,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/20

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/12

گزارش مددکار: 

زهرا ۵ سال دارد، همراه مادر و پدرش و برادر بزرگش زندگی می کند، پدر دچار بیماری تشنج وصرع است و توانایی کار کردن ندارد، مادر مشغول به کارگری و کار در منازل مردم می باشد اما از پس هزینه های زندگی به سختی برمی آید، منزلشان خانه ای در روستایی دور از شهر بروجرد است و رفت آمد به آنجا سخت و پرهزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی