Roz-0156 حسام آرزوی داشتن هلیکوپتر کنترولی دارد

1,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/20

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:  1402/10/12

گزارش مددکار: 

حسام ۹ سال دارد، همراه مادرش زندگی می کند، یک برادر بزرگتر از خود هم دارد، پدر ومادر از هم جدا شده اند و فرزندان همراه مادرشان زندگی می کنند، مادر مشغول به کار کردن در منازل مردم ، گاهی پاک کردن سبزیجات در منزل برای مردم می باشد. منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است. مادر می گویید به سختی از پس هزینه مدرسه بچه ها برمی آید.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی