Roz-0164 محمد امین آرزوی داشتن دوچرخه دارد

7,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/19

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

محمد امین ۱۲ سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، پدر و مادر متاکه کرده اند ، محمد امین و مادرش در منزل مادربزرگ (مادری) خود زندگی می کنند ، هیچگونه کمک مالی ندارند و مخارجشان بر دوش پدر بزرگ که سالمند و ناتوان است افتاده . منزلشان در حومه شهر بروجرد است.

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی