Roz-0168 علی اصغر آرزوی داشتن توپ و ست ورزشی دارد

780,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/19

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

علی اصغر ۶ سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، مادر از همسرش جدا شده است ، مادر و پسرش در خانه مادریشان زندگی می کنند به دلیل اینکه مادر جوان است می ترسد مشغول به کاری شود ، تنها درامدشان از یارانه دولتی است نه مهریه ای گرفته است و نه پدر بچه نفقه پسرش را پرداخت می کند ، منزلشان در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی