Roz-0172 طاها آرزوی داشتن ماشین کنترولی دارد

750,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/07

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/09

گزارش مددکار: 

طاها ۱۰سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی میکند ،یک برادر بزرگتر از خود دارد، پدر شغلش کارگر فصلی است ، مادر نیز در منازل مردم کار نظافت انجام میدهد ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه ای شهر بروجرد است.

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی