Roz-0171 احمدرضا آرزوی داشتن ماشین کنترولی دارد

750,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/19

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/10/15

گزارش مددکار: 

احمدرضا۱۲ سال دارد ، همراه پدر ومادرش و برادر کوچکترش زندگی می کند. پدر کارگر فصلی است در فصل های سرد بیکار است. مادر برای کمک خرج منزل مجبورا مشغول به کارکردن در خانه مردم است، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است ، احمدرضا می گویید دیگر دوست ندارم مادرم منزل دیگران را تمیز کند تا خرج من و برادرم را بدهد من خیلی ناراحتم که نمیتوانم کمک پدر و مادرم دهم.

 

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی