Roz-0174 مهشید آرزوی داشتن میزتحریر دارد

1,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/17

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

مهشید ۸ سال دارد ، همراه مادربزرگش زندگی می کند ، یک برادر بزرگتر از خود نیز دارد ، پدر و مادر بچه ها در حال متارکه هستند و مادر بچه ها را رها کرده و رفته ، مادر بزرگ سالمند بچه ها به سختی از پس کارهای نوه هایش بر می آید ، پدر بچه ها مشغول به کارگری است، پدر بزرگ هم سکته کرده و توان کار کردن ندارد ، و شرایط سختی برای بچه ها و مادربزرگ سالمندشان ایجاد شده وضعیت مالی بسیار ضعیفی دارند . منزلشان در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی