Roz-0177 احمدرضا آرزوی داشتن لباس و کفش دارد

1,050,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/20

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/11/12

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/11/15

گزارش مددکار:

احمدرضا ۱۱ سال دارد ، همراه مادرش و برادر بزرگش زندگی می کند ، پدر و مادر متارکه کرده اند، مخارج خانه بر دوش مادر است و گاهی در منزل مردم مشغول به کار نظافت می شود ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی