Roz-0182 الناز آرزوی داشتن میز تحریر دارد

2,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/05

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

الناز ۱۱سال دارد ، همراه مادرش و دو خواهر خود زندگی می کنند ، پدر و مادر متارکه کرده اند. مادر از روی ناچاری مشغول به کار نظافت در منزل مردم شده اما حقوق ناچیزش کفاف خانواده را نمی دهد ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی