Roz-0183 نازنین آرزوی داشتن دوچرخه دارد

4,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/05

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

نازنین ۹ سال دارد ، همراه مادر و برادرش زندگی می کند ، پدر بر اثر بیماری چندین سال است فوت کرده ، خانواده در منزل پدربزرگ (پدری) سالمند بچه ها زندگی می کنند ، درآمدی ندارند و مادر نمیتواند کاری انجام دهد زیرا از مادر و پدر بزرگ سالمند بچه ها مراقبت می کند ، منزلشان خانه ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی