Roz-0186 هستی آرزوی داشتن اسکیت دارد

3,900,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/20

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار:

هستی ۱۰ سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، یک خواهر دارد ، پدر و مادر از هم جدا شده اند ، منزلشان خانه ای اجاره ای در کنار مادربزرگ سالمندشان است ، منزلشان در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی