Roz-0187 هلیا آرزوی داشن لباس تور و کفش دارد

1,150,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/11/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

هلیا ۹ سال دارد ، همراه مادرش و خواهر بزرگترش زندگی می کنند ، پدر و مادر متارکه کرده اند . منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است ، هلیا و مادر خواهرش در خانه مادربزرگ ( مادری ) خود زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی