Roz-0189 پارسا ارزوی داشتن دوچرخه دارد

4,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/12/28

گزارش مددکار: 

پارسا ۹ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند ، یک برادر کوچک تر از خود دارد ، در آمد خانواده از طرق شغل پدر که کار با وانت بار است ، اما به سختی از پس هزینه های خانه برمی آید ، پارسا می گویید پدرم همیشه به دنبال کار کردن است و ماشین ما همیشه خراب می شود و پدرم نمی تواند ما را به گردش ببرد ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی