Roz-0195 نیما ارزوی داشتن لباس و کفش دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/12/28

گزارش مددکار: 

نیما ۱۳ سال دارد ، همراه مادر و پدرش زندگی می کند ، یک برادر کوچک تر از خود دارد ، پدر مشغول به مسافرکشی است و درآمد ناچیزی دارد به دلیل فشار های اقتصادی دچار افسردگی شده است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در. روستای اطراف شهر بروجرد است و رفت امد به آنحا پر هزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی