Roz-0199 حسین ارزوی داشتن لباس و کفش دارد

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/12/28

گزارش مددکار: 

حسین ۱۳ سال دارد ، پدر و مادر متاکه کرده اند، مادر ازدواج مجدد کرده اما همسر دومش حسین را قبول نکرده ، در حال حاضر حسین همراه مادر بزرگ سالمند (مادری) خود زندگی می کند ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

   

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی