Roz-0200 نیما ارزوی داشتن لباس و کفش دارد

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/12/28

گزارش مددکار: 

نیما ۱۰سال دارد ، پدر و مادر هر دو فوت کرده اند ، و نیما همراه عمه اش زندگی می کند ، عمه نیز همسرش فوت کرده و چند فرزند یتیم دارد ، و از روی دلسوزی از نیما نگهداری می کند و می گویید نیما هم مانند فرزندان خودش دوست دارد ، تنها درامد خانواده از طریق حقوق ناچیز کمیته امداد است ، منزلشان در حومه شهر خرم اباد می باشد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی