Roz-0204 علی آرزوی ست ورزشی و توپ دارد

850,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/22

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

علی ۹ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند ، پدر کارگر فصلی است و درآمد ناچیزش کفاف خانواده را نمی دهد ، هیچگونه کمک مالی ندارند ،منزلشان خانه ای اجاره در حومه شهر خرم آباد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی