Roz-0213 یاسین آرزوی داشتن دوچرخه دارد

4,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/22

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

یاسین ۱۰سال دارد ،همراه پدر و مادرش زندگی می کند ، پدر توان کار کردن ندارد و مریض است ، مادر از روی ناچاری کارگر فصلی است ، یاسین می گویید چون پدرم توان خریدن لباس گرم برای من نداشت کل زمستان من مریض بودم آرزوی همه چیز بر دل من مانده است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم آباد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی