Roz-030 فاطيما آرزوی کوله پشتی برای مدرسه دارد

370,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

فاطیما ۱۲ سال سن دارد.مادر فاطیما ۳ است فوت کرده.پدرش معتاد است.شغل پدر چویان است و از تعدادی گوسفند دارد.فاطیما همرا پدر ۴ برادر و خواهردیگر خود زندگی می کنند.فوت ناگهانی مادرشان ضربه روحی سنگینی به بچه ها وارد کرده است.منزلشان دریک روستای دوراز شهر است‌.تنها درآمد آنها یارانه دولتی ،و نگهداری از گوسفند است.پدرفاطیما به علت معتاد بودن و پیر بودن دیگر توان کارکردن ندارد.دوبرادر بزرگتر فاطیما بیکار هستند.خواهر بزرگتر هم بخاطر نداشتن توان مالی پدر ترک تحصیل کرده است.فاطیما چندسالت است از کوله پشتی خواهرش استاستفاده کرده است.به همین علت کوله پشتی میخواهد.

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی