Roz-031 امیر محمد آرزو دارد کوله پشتی جدید داشته باشد

330,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیرمحمد۹ساله است.مادرش ۳ سال است فوت کرده.مرگ ناگهانی مادر ضربه روحی شدیدی به بچه ها وارد کرد.پدرخانواده معتاد است.شغل پدر چوپان است.واز تعدادی گوسفند نگهداری می کند.امیرمحمد ۴ خواهر وبرادر دیگر دارد.۲ برادر بزرگتر بیکار هستند.و خواهر بزرگتر هم ترک تحصل کرده بخاطر نداشتن توان مالی پدرش.پدر معتاد وپیر است. دیگر توان کار کردن ندارد.منزلشان در یکی از روستاهای دوراز شهر است.تنها کمک خرج آنها یارانه دولتی و نگهداری از گوسفند است.

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی