Roz-108 آرش آرزوی داشتن دوچرخه دارد

4,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/04/06

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/04/06

گزارش مددکار: 1402/04/06

آرش ۹ سال دارد. ۱خواهر و ۱ برادر بزرگتر از خود دارد. درآمد خانواده از طریق شغل پدر که کارگر کچ کاری است و حقوق ناچیزی دارد. خانواده همراه با خانواده (پدری )خود زندگی می کنند. مادر آرش می گوید توان گرفتن یک خانه اجاره ای جدا را ندارند با این حال ک چندین سال میگذرد اما نتوانستند خانه ای جدا برای خود محیا کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی