Roz-109 صالح آرزوی داشتن اسکیت دارد

3,350,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/04/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/04/29

گزارش مددکار: 1402/04/30

صالح ۱۴سال دارد. ۱ برادر و ۱ خواهر کوچکتر از خود دارد. خانواده صالح همراه با خانواده (پدری) خود در یگ خانه اجاره ای در محله فقیر نشین در حومه شهر بروجرد است. درآمد خانواده از طریق کارگری پدر است. پدر به سختی میتواند از پس مخارج خانه برآید. هیچ گونه کمک مالی ندارند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی