Roz-230 کیمیا ارزوی داشتن فرش دارد

9,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/13

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1403/04/11

گزارش مددکار: 

کیمیا ۱۲سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، پدر و مادر متارکه کرده اند ، ۱برادر بزرگتر از خود نیز دارد ، مادر از روی ناچاری مشغول به کار نظافت در منزل مردم شده است اما درآمد ناچیزه آن کفاف خانواده و مخارج تحصیل فرزندانش را نمی دهد ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی