Roz-231 محمد حسین ارزوی داشتن اسکیت دارد

3,900,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/12

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

محمد حسین ۷ سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، پدر چندین سال است فوت کرده و تمام مخارج بر گردن مادر خانواده است . محمد حسین یک برادر بزرگتر از خود دارد که به ناچار مشغول به کارگری شده است .منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی