Roz0215 فاطمه آرزوی داشتن مانتوی زیبا دارد

2,080,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

فاطمه ۱۶ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند ، پدر قبلا در نانوایی کار می کرده اما دیگر با وجود دستگاه نانوایی بیکار شده است ، به همین دلیل با خانواده خود به روستایی دور از شهر خرم اباد رفته اند و پدر در انجا مشغول به کارگری شده است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی