Roz0216 شاهرخ ارزوی داشتن دوچرخه دارد

4,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1403/04/11

گزارش مددکار: 

شاهرخ ۱۲ سال دارد ، پدر و مادر متارکه کرده اند ، و همراه مادربزرگ سالمند (پدری) خود زندگی می کند ، پدر مشغول به کارگری است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی