Roz0217 روشا آرزوی داشتن کفش برای مدرسه دارد

2,080,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

روشا ۸ سال دارد ، پدر چندین سال است خانه را ترک کرده، یک خواهر و برادر دیگر نیز دارد ،مادر از روی ناچاری مشغول به کار در منزل مردم شده است ، منزلشان یک خانه اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی