Roz0227 معصومه ارزوی داشتن اسکیت دارد

4,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/02/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

معصومه ۱۵ سال دارد ، همراه مادر و دوخواهر خود زندگی می کنند ، پدر چندین سال است فوت کرده ، منزلشان در روستایی دور از شهر بروجرد است و رفت آمد به آنجا پرهزینه است ، مادر از روی ناچاری در همان روستا مشغول به کارگری در کارهای کشاورزی برای همسایه ها شده است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی