Roz0229 حسین ارزوی داشتن اسپیکر دارد

880,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/02/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1403/04/11

گزارش مددکار: 

حسین ۱۴سال دارد ، همراه مادر و برادر بزرگ ترش زندگی می کند ، مادر و پدر متارکه کرده اند ، مادر مشغول به کار (نظافت) در منزل مردم است ، پسر بزرگتر هم از روی ناچاری مشغول به کارگری شده است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی