nic-0131 حدیث آرزو دارد عروسک داشت باشد

670,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/09

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/08/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/08/10

گزارش مددکار:

حدیث دختری هشت ساله است و دانش آموز پایه دوم ابتدایی است. او یک برادر چهار ساله نیز دارد که به طور مادرزادی دچار ناراحتی قلبی است مادر بر اثر ایست قلبی فوت شده است. پدر کارگر است و درآمد ناچیزی دارد خانواده در یکی از مناطق فقیرنشین شهر ارومیه
با حداقل امکانات زندگی میکنند و نیاز به حمایت دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور