Nic-001 امیرحسین آرزو دارد ماشین کمپرسی داشته باشد

400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

‎امیرحسین شش ساله است اوبه علت اختلال تکلم و ناراحتی معده تحت نظر پزشک دارو مصرف می کند .این خانواده ساکن یکی از روستاهای اطراف ارومیه هستند. پدر او به علت جراحی کیسه صفرا و دیسک کمر توانایی انجام کارهای سخت را ندارد مادر نیز به علت بیماری کم کاری تیروئید تحت نظر پزشک دارو مصرف می کند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور