Nic-003 زهرا آرزو دارد عروسک قشنگ و کفش داشته باشد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

زهرا کلاس دوم ابتدائی و فرزند طلاق می‌باشد با همراه برادرش در خانه پدربزرگ مادری، پیش مادرش زندگی می‌کند مادرش بنابه شرایط زندگیش برای نظافت خانه ها مشغول به کار هست.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور