Nic-005 سحر آرزو دارد لباس و کیف برای مدرسه داشته باشد

700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سحر کلاس پنجم ابتدائی در خانواده ۵ نفره ۲ خواهر دارد، پدر سحر کارگر ساختمانی می‌باشد هر روز با ماشینهای خط تاکسی به شهر برای کار کردن می‌آید و دوباره همان مسیر را برای برگشت به خانه دارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور