Nic-006 سمیه آرزو دارد مانتو و کفش مجلسی داشته باشد

800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سمیه کلاس اول راهنمایی در خانواده ۵ نفره یک خواهر و یک برادر دارد، پدرش کارگر خدمات در بیمارستان روانپزشکی هست و در یک خانه اجاره ای زندگی می‌کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور