Nic-001 آتنا آرزو دارد اسباب بازی و لباس مدرسه داشته باشد

700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

آتنا دانش‌آموز دوم ابتدایی لکنت زبان دارد، در یکی از مدارس استثنای تحت پوشش بهزیستی مشغول به تحصیل می‌باشد، یک خواهر دارد پدرشان نگهبان یک شرکت می باشد و در یک خانه استیجاری زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور